Dinin Kaynağı Nedir?

Dinin Kaynağı Nedir?

Dinin birinci kaynağı bizzat insanın kendisidir. Üzerinde yaşadığımız şu Dünya, evrenin çok küçük bir parçasıdır. İnsan ise; Dünya'nın büyüklüğü karşısında bir nokta gibidir. Buna karşılık insan, bu uçsuz bucaksız evrenin en şereflisi, en değerlisidir. İnsandan başka hiçbir varlık bu yüceliğe erememiştir. İnsanı bu yüceliğe ulaştıran, O'nun aklıdır. Her akıl sahibi olan, çevresine bakmakta, kendisine sorular sormakta, kendisi ve çevresi hakkında değerlendirmeler yapmaktadır. Nereden geldiğini, niçin geldiğini, nereye gideceğini, doğum ve ölüm gerçeğini düşünmektedir. Kısaca dinin kaynağı, öncelikle insanın kendi yapısıdır. Bu yapı, insanın kendisini ve evrendekileri yaratan yüce bir kudretin varlığına yönlendirmekte, onun kafasında bir yüce yaratıcıya iman fikri doğurmaktadır.
Dinin ikinci kaynağı ise, yüce Allah'ın gönderdiği peygamberler ve ilâhî kaynaklı kutsal kitaplardır. Yüce Allah insanları akıllı, düşünen ve kendi yüceliğini tanıma yeteneğine sahip varlıklar olarak yaratmakla yetinmemiştir. Onlara kendini tanıtmak, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı, haram ile helali öğretmek için gene kendi aralarından seçtiği peygamberler, haberciler, elçiler göndermiştir. İlk insan Hz. Âdem (s.a.v.)'in ilk peygamber olmasının, O'nun aracılığı ile insanlığa ilk ilâhî dinin gönderilmesinin anlamı büyüktür. İnsan, peygamber ve din. Bunların üçü birlikte bu Dünya'yı şereflendirmişlerdir.

forum.islamiyet.gen.tr/dini-sohbet/43459-dinin-kaynagi-nedir.html