Müezzinlik Nasıl Yapılır?


İlk önce "ezan" okunur ve arkasından duası yapılır.

                                          EZAN DUASI
Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh, vessalatil gaimeh, ati seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafiah, vebeashü magamem mahmudenillezi veatteh, inneke la tuhliful miad, birahmetike ya erhamerrahimin.


Sonra "farz namaz" başlarsa "kamet" getirilir.

KAMET

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Eşhedü ellâ ilahe illallah
Eşhedü ellâ ilahe illallah

Eşhedü enne Muhammederrasülullah
Eşhedü enne Muhammederrasülullah

Hayya alassalâti
Hayya alassalah

Hayya alel felahi
Hayya alel felah

Gad gametissalatü
Gad gametissalah

Allahu Ekber Allahu Ekber

La ilahe illallah


Farz namazı bittikten sonra

Allahümme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.


Ala rasülina (Muhammedin)salavat.

Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

Cemaat "Ayete-l Kursi" okuduktan sonra

Zül celali sübhanallah   (33 Kere SubhanAllah)
Zül kemalil hamdülillah
(33 Kere Elhamdulillah) 
Zül gudratillahu ekber  
(33 Kere Allahu ekber) 

La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in gadir
Allahümmahşurna fi zümratissalihin.